Tegenexpertise: Uw Gids voor een Verzekerd Brand Schadegeval

Heeft u ooit gehoord van tegenexpertise? De definitie van een verzekerd brandschadegeval is sinds 1979 vastgelegd en conform vastgelegd in de meeste polissen. Maar wist u dat er meer is dan alleen brand? Laten we eens dieper duiken in dit onderwerp en ontdekken hoe tegenexpertise u kan helpen.

Wat omvat een Verzekerd Brandschadegeval?

Polissen kunnen soms als een doolhof lijken, maar ze bieden doorgaans dekking voor veel meer dan alleen brand. Zaken zoals smelten, verschroeien, verkolen en andere gerelateerde schadevormen worden meestal door de meeste polissen gedekt. Het is echter belangrijk op te merken dat de specifieke dekking kan variëren afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij waarmee u werkt.

Uw Eigen Expert bij Schadegevallen

In het kader van een schadegeval heeft u altijd recht op de bijstand van uw eigen expert. Deze expert staat aan uw zijde om ervoor te zorgen dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op hebt. Een tegenexpertise laat u toe om uw schadevergoeding te controleren en de dekking van uw polis nauwkeurig na te gaan.

Hoe Werkt Tegenexpertise?

Tegenexpertise is een proces waarbij een onafhankelijke expert wordt ingeschakeld om de schade te evalueren en te beoordelen of de schade is gedekt volgens uw polisvoorwaarden. Deze expert werkt voor u, niet voor de verzekeringsmaatschappij. Ze zullen de schade grondig onderzoeken, documenteren en rapporteren.

Waarom Tegenexpertise Belangrijk is

Tegenexpertise is essentieel omdat verzekeringsmaatschappijen soms de neiging hebben om de omvang van de schade te minimaliseren om kosten te besparen. Door uw eigen expert in te schakelen, kunt u er zeker van zijn dat u een eerlijke en nauwkeurige schadevergoeding ontvangt. Dit kan het verschil maken tussen het herstellen van uw verlies en financiële tegenslag.

Overstappen naar Tegenexpertise

Als u nog nooit van tegenexpertise hebt gehoord of er nooit gebruik van hebt gemaakt, is dit het moment om erover na te denken. Het kan u helpen om volledig te profiteren van uw verzekeringspolis en ervoor zorgen dat u niet ondergecompenseerd wordt bij een schadegeval.

Verzekering betwist werking Alarmsystemen

Raadpleeg Tegenexpertise

De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met verschillende consumenten die het slachtoffer waren van iets verschrikkelijks, omdat hun huizen in brand waren gestoken. Een kleine troost in het merendeel van de gevallen is het feit dat bijna iedereen in Vlaanderen verzekerd is tegen brandschade, wat de materiële schade dekt. Na de eerste schok van de brand en het verlies van hun huis worden sommige gezinnen geconfronteerd met verzekeraars die hun schade niet wilden vergoeden. Dit leidde tot schade die tot tonnen euro’s opliep, een schuld die deze consumenten in hun leven niet kunnen nakomen. Laat het zo ver niet komen en schakel een Tegenexpertise in!

De inzet van een expert

De KEUZE van een Tegenexpertise of Privé Expert is UW keuze. Het is in Uw belang een onafhankelijke expert aan te stellen. Vaak stellen de hulpdiensten of uw makelaar zelf een deskundige Tegenexpertise voor, vergewis u ervan dat deze expert onafhankelijk is. De Privé Expert helpt u uw schadeaangifte in te vullen, een dossier op te stellen voor het burgerlijk verhaal. De keuze van een expert is uw vrije keuze. Uw expert werkt voor U en verdedigt Uw belangen.


Tegenexpertise

Contact Tegenexpert Gillis

Vooral in het geval van een brandschade, stormschade of grotere waterschade is het aanstellen van een Privé Expert of tegenexpertise niet uit te sluiten. Voor grotere schadegevallen bvb. brand  werken wij steeds aan polis voorwaarden, dus zonder bijkomende kosten voor U !  De tegenexpertise zorgt voor de volledige optimalisatie van uw schadevergoeding ! Invullen van uw dringende behoeftes : tijdelijke woonst, recuperatie van nog bruikbare zaken, aanvraag voorschot, hulp bij aangifte, ..

Vraag meer info over Tegenexpertise Bel: 0471 55 95 97 – 0800 71 400 of mail: info@gillis-expertises.be


Beroep doen op een deskundige

De verzekeraar zal altijd een beroep doen op een deskundige Tegenexpertise , vooral wanneer er grote schadeclaims worden ingediend. Dit kan lastig zijn, omdat er een tegengesteld belang bestaat. De deskundige wordt door de verzekeraar voorgedragen, wat kan leiden tot de veronderstelling van belangenverstrengeling op zich. Het is daarom belangrijk om gebruik te maken van een eigen deskundige Tegenexpertise die voldoende tegenwicht kan bieden. Dit is de zogenaamde Contre expertise

Kosten van de deskundige

Uitgangspunt in de wet is dat de kosten van een deskundige Tegenexpertise door de verzekeraar worden betaald, ook als deze kosten hoger zijn dan de kosten waarvoor de consument verzekerd is. Deze kosten moeten redelijk zijn, rekening houdend met wat nodig is om de schade vast te stellen. De verzekeraar kan niet uit deze wettelijke verplichting in zijn verzekeringspolis afleiden, tenzij dat gunstiger is voor de consument. Of de kosten redelijk zijn, moet in elk specifiek geval worden vastgesteld en hangt dus af van de hoogte van de schade, de vragen die gesteld moeten worden, de mate van onenigheid tussen verzekeraar en verzekerde, enz. De verzekeringspolis voorziet in veel gevallen in aanvullende regels met betrekking tot de kosten van een deskundige. Controleer deze polis altijd wanneer u met een soortgelijke situatie wordt geconfronteerd.

De juiste vragen stellen

Wanneer u een baliedeskundige inschakelt, is het belangrijk om de juiste vragen te stellen, wat vooral afhangt van de redenen van de verzekeraar om de vergoeding van de schade te weigeren. Deze redenen moeten schriftelijk worden opgegeven en kunnen achteraf niet door de verzekeraar worden gewijzigd, omdat een consument moet weten wat hij kan verwachten. Let altijd goed op de brief van de verzekeraar waarin staat waarom hij niet zal compenseren, want dit is leidend voor de vragen voor de baliedeskundige. Kan er sprake zijn van een beschuldiging van brandstichting door de verzekeraar, dan is het belangrijk dat de baliedeskundige op zoek gaat naar mogelijke andere oorzaken van de brand. Zorg ervoor dat u dit voor elkaar krijgt.

Informatieplicht

Het volgende punt waarvoor veel klanten naar ons toe komen is de plicht om te informeren. Wanneer er sprake is van een bestemmingswijziging van de woning of wanneer er sprake is van een tijdelijke leegstand van die woning is het van belang dat de verzekeraar hiervan op de hoogte wordt gesteld. Dit is natuurlijk niet het geval als u twee weken op vakantie gaat naar Frankrijk, maar als er een langdurige bouw gepland is waarvoor u het huis tijdelijk moet verlaten, zult u dit moeten melden. Dit komt omdat dit het risico drastisch verandert, omdat een leegstaande woning vaak brandstichting tot gevolg heeft. Bovendien kan de bouw van technische installaties kortsluiting en/of brand veroorzaken. Het belang van uw melding ligt in het feit dat het achterwege laten daarvan kan leiden tot niet-compensatie van de zijde van de verzekeraar wanneer er daadwerkelijk brand zou ontstaan. U zou dan de verzekeringspolis schenden, wat zou leiden tot het niet vergoeden van de schade. Als u twijfelt over wat een bestemmingswijziging is in de zin van de verzekering, neem dan contact op met uw tussenpersoon. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om u in dit opzicht goed te helpen.

Het van belang dat u uw verzekeraar gedurende de gehele looptijd van uw brandverzekering op de hoogte stelt van wijzigingen in de woning, inclusief eventuele leegstand. U kunt dit zelf doen of via uw tussenpersoon. Wanneer u geconfronteerd wordt met een brand is het van belang, zeker wanneer de verzekeraar een beroep doet op een expert, om gebruik te maken van een baliedeskundige die samen met u kan kijken, foto’s maken, onderzoeken en adviseren over de oorzaken van de brand.